Wzór formularza reklamacji

Dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji.

 

Imię i nazwisko Klienta:

Adres Klienta do korespondencji:

Numer telefonu/email do kontaktu:

Dane Sprzedawcy: Blask Monika Zyśko, ul.Mysia 3 00-496 Warszawa, hello@blask-store.pl

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamację dotyczącej zakupu następującego towaru:

 

 

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ:

 

 

Data zawarcia umowy:

Data odbioru towaru:

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam:

 

 

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej.

 

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.