Przykładowy formularza wzór odstąpienia od umowy

Dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

Imię i nazwisko Klienta:

Adres Klienta do korespondencji:

Numer telefonu/email do kontaktu:

Dane Sprzedawcy: Blask Monika Zyśko, ul.Mysia 3 00-496 Warszawa, hello@blask-store.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

 

Data zawarcia umowy:

Data odbioru towaru:

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w
terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.